Menu
Mare

Slovenija vraća 72 sata bez testa za posjetu užoj familiji

  • Autor Marija

Na 69. redovnoj sjednici Vlade Republike Slovenije su usvojene izmjene i dopune Uredbe za rano otkrivanje virusnih infekcija, što omogućava samotestiranje na virus SARS-CoV-2. Takođe se zaključilo da je u osam narančastih statističkih regija dopušteno u ugostiteljskoj djelatnosti priprema hrane i pića te posluživanja na terasama i terasama između 7 i 19 sati.

Izmijenjen je Pravilnik o privremenom ograničenju kretanja ljudi i zabranu okupljanja ljudi radi sprečavanja infekcija SARS-CoV-2, koji takođe uzima u obzir dvije nove vakcine za prelaz između regija, te Pravilnik o uslovima za ulazak u Republiku Slovenije za suzbijanje zaraznih bolesti COVID -19, što donosi neke promjene za ulazak u zemlju.

Pravilnik o izmjenama i dopunama uslova ulaska u Republiku Sloveniju zbog zadržavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 utvrđuje promjene za ulazak u zemlju. Razmatrale su se dvije nove vakcine za prelazak granice bez upućivanja u karantin kod kuće, kao i izmjene  za ulazak u zemlju bez upućivanja u karantin i bez negativnog testa.

Takođe su promijenili uslove tranzita kroz Sloveniju i produžili vrijeme sa sadašnjih šest na 12 sati. Za hitne razloge ulaska u zemlju bez upućivanja na karantin kod kuće i bez negativnog rezultata testa, dodani su “poslovni razlozi”.

Međutim, kako nezvanično saznajemo, test neće biti potreban i osobama koje putuju u crvene zemlje iz familijarnih razloga radi ostvarivanja roditeljske staranja i kontakta s djetetom ili zbog održavanja kontakta sa supružnikom, vanbračnim partnerom, partnerom iz sklopljenog ili nevjenčanog partnerstva i ako se te osobe vrate preko granice u roku od 72 sata od prelaska granica.

Ovaj se izuzetak odnosi i na članove uže porodice i druge osobe koje imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na istoj adresi kada putuju zajedno.

Čekamo potvrdu novog zakona, uskoro opširnije.

/GP Maljevac/