×

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:

N A R E D B U

o izmjenama i dopunama

Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina

  1. U Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina broj: 02-014-1-588/20 od 16.3.2020. godine i broj: 02-014-1-613/20 od 17.3.2020. godine u tački 1. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

„ izuzima se od zabrane iz tačke 1. stava 1. kućna dostava hrane za subjekte koji su registrovani u Odjeljenju za privredu za tu vrstu djelatnosti i uz maksimalne mjere kontrole i pojačanog nadzora od strane kontrolnih organa.“

  1. U tački 2. dodaje se stav 5. koji glasi:

 „ - automehaničarske radnje, vulkanizeri i autopraonice da rade od 07,00 do 18,00 časova“.

  1. U tački 5. dodaje se stav 3. koji glasi:

„ – zadužuje se Republička uprava za inspekcijske poslove – Sanitarna inspekcija da spiskove ljudi koji su evidentirani na graničnim prelazima i kojima je rješenjem određena izolacija obavezno dostavlja Domu zdravlja Bijeljina, MUP-u RS PS Bijeljina i Odjeljenju Komunalne policije.“

  1. U tački 6. dodaje se stav 2. koji glasi:

„ - građani koji imaju saznanja za lica koja su prešla granicu, a nisu nigdje registrovana te slučajeve trebaju prijaviti MUP-u na broj 122“.

  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.

 

Broj:    02-014-1-623/20                                                   G R A D O N A Č E L N I K

Datum, 18. mart 2020. godine                                                   Mićo Mićić

SERVISNE INFORMACIJE
Prognoza vremena U ponedjeljak sa sjeverozapada priticanje hladnijeg vazduha i uticaj hladnog fronta pa će biti sa padavinama. U toku noći oblačno, na sjeverozapadu a do jutra u sjevernoj polovini zemlje s padavinama, kiše u nižim a snijega u planinama. Tokom dana će ostati oblačno, mjestimičn
Planirana isključenja električne energije za 31. mart 2020.     Elektroenergetski objekat Područje bez napajanja Početak Završetak TS S.ĆOROVIĆA 2 Jedan NN izlaz: dio ulice Svetozara Ćorovića 08:00 10:30 TS BATKOVIĆ CENTAR Jedan NN izlaz: prema Marićima 08:00 11:00
Informacija o vodosnabdijevanju – 30.3.2020. Zbog priključenja novog korisnika na vodovodnu mrežu, danas, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, vode neće biti, u dvočasovnom – tročasovnom intervalu, u Ulici 1. maja u Dvorovima, uključujući i sve manje priključne, susjedne ulice, te u naselju Novo s
HIT NEDJELJE
Predlozi za Hit nedelje:
NARODNI OBIČAJI SEMBERIJE
Pan radio Bijeljina © 2018
Powered by limun.co

Invisible menu